Saveko

VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
OBCHODNÍ ČINNOST

 
Výstavba inženýrských sítí
Společnost V+V SAVEKO   Technické vybavení   Certifikáty   Realizace   Reference   Kontakt   Volná pracovní místa
9 Certifikáty
Společnost V+V SAVEKO s.r.o. je od ledna 2001 držitelem certifikátu EN ISO 9002 a od prosince 2003 držitelem certifikátu EN ISO 9001.

9 Ukázky realizací
Rozsáhlejší přehled realizací firmy SAVEKO s.r.o. naleznete v sekci "Realizace".

Realizace Saveko s.r.o.
stropní konstrukce šachty

Realizace Saveko s.r.o.
příkop

Realizace Saveko s.r.o.
vodoinstalace

Realizace Saveko s.r.o.
chodníkové těleso

Realizace Saveko s.r.o.
parkoviště


9 Reference

Reference společnosti V+V Saveko s.r.o.

Společnost V+V SAVEKO s.r.o. byla založena v roce 1998. Vznikla v důsledku transformace samostatných podnikatelských subjektů podnikajících jako fyzické osoby, které působily v oblasti stavební výroby, především pak výstavby inženýrských sítí již od roku 1990.

Od ledna 2001 byla společnost V + V SAVEKO s.r.o. držitelem
certifikátu EN ISO 9002 (1994), od prosince 2003 je držitelem
certifikátu EN ISO 9001.


Pro stručnou informaci uvádíme přehled některých zakázek, které společnost realizovala v letech 1999-2023:

Rok 2010
 • Rekonstrukce místní komunikace na Valše Příbor, realizováno pro MěÚ Příbor
 • Oprava venkovní a vnitřní kanalizace KOZ I-II v Kopřivnici, realizováno pro MěÚ Kopřivnice
 • Stavební úpravy křižovatky silnic a propustku II a I v Petřvaldě, realizováno pro OÚ Petřvald
 • Rekonstrukce NTL plynovodu a oprava komunikace na ul. Zd. Buriana v Kopřivnici, realizováno pro PLYNSTAV, s.r.o.
 • Štramberk - výměna vodovodního řadu LT DN 150 a kanalizace v lokalitě sídliště Bařiny I. etapa, realizováno pro SmVaK Ostrava a.s.
 • Oprava NTL plynovodu - Nový Jičín, ul. Dolní Brána, realizováno pro PLYNSTAV, s.r.o. Nový Jičín
 • Chodník pro pěší podél komunikace II/482 Závišice - část Dráhy, realizováno pro OÚ Závišice

Rok 2011
 • Vodovod Nový Jičín - Hůrka, 1. a 2. stavba, odstraněná vodního díla, realizováno pro SmVaK Ostrava, a.s.
 • Chodníkové těleso podél silnice II/482 vč. účelového odvodnění a opěrného zdiva, realizováno pro OÚ Rybí
 • Rekonstrukce MS NTL plynovodu a oprava komunikace na ul. Družební, Česká a Obránců míru v Kopřivnici, realizováno pro PLYNSTAV, s.r.o.
 • Rekonstrukce MS NTL plynovodu a oprava komunikace na ul. Lomená a Myslbekova v Příboře, realizováno pro PLYNSTAV, s.r.o.

Rok 2012
 • VDJ Kopřivnice Bělárna, odstranění vodního díla, realizováno pro SmVaK Ostrava, a.s.
 • Chodníková tělesa Rybí 2012 vč. propustku, realizováno pro OÚ Rybí
 • Oprava stávajícího propustku na stávající komunikaci v Rybí, realizováno pro OÚ Rybí
 • Parkoviště u MŠ Zd. Buriana Kopřivnice, realizováno pro MěÚ Kopřivnice

Rok 2013
 • Oprava havarijního stavu dešťové kanalizace v Kopřivnici - Lubině, "U hasičárny", realizováno pro MěÚ Kopřivnice
 • Chodníkové těleso v Závišicích, realizováno pro OÚ Závišice
 • Rekonstrukce kanalizace v Novém Jičíně, ul. Žerotínova, realizováno pro BMH spol. s r.o., Olomouc
 • Demolice oplocení vč. podezdívky parku E. Beneše v Kopřivnici, realizováno pro MěÚ Kopřivnice
 • Oprava komunikace ve Skotnici, realizováno pro Obec Skotnice
 • Oprava silničních vpustí na MK v Novém Jičíně, realizováno pro MěÚ Nový Jičín
 • Oprava venkovní kanalizace ZUŠ Mis Muzic, realizováno pro MěÚ Kopřivnice

Rok 2014
 • Využití území bývalého depozitáře technického muzea Tatra a přilehlých skladovacích prostor v areálu městského parku v Kopřivnici - demolice skladů, dílny a garáže, realizováno pro MěÚ Kopřivnice
 • Oprava vnitrozávodních asfaltových komunikací v areálu společnosti, realizováno pro KOTOUČ ŠTRAMBERK spol. s r.o.
 • Stavba čistírny odpadních vod u budovy Základní školy Adolfa Zábranského Rybí, realizováno pro OÚ Rybí
 • Hřiště pro minikopanou v Kopřivnici - Mniší , realizováno pro MěÚ Kopřivnice
 • Stavební úpravy ul. Palackého v Příboře - oprava chodníků a komunikací, realizováno pro MěÚ Příbor
 • Dům dětí a mládeže Kletné - rekonstrukce stávající ČOV, realizováno pro MěÚ Kopřivnice
 • Starý Jičín - Vlčnov - vybudování odpadu z podzemní ATS, realizováno pro Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o., Ostrava, Mariánské Hory
 • Vodní zdroj Frenštát - Bystré - zachování zůstatkového průtoku v toku k.ú. Čeladná, realizováno pro Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o., Ostrava, Mariánské Hory
 • Oprava kanalizační stoky jednotné kanalizace a komunikace na pozemku 1671/1 v Rybí, realizováno pro OÚ Rybí
 • Stavba základů stanice kapalného CO2, realizováno pro Tafonco a.s., Kopřivnice
 • Přeložka a úprava vodovodní přípojky, realizováno pro OÚ Šenov u Nového Jičína
 • Chodníkové těleso Závišice 2014, centrum směr požární zbrojnice včetně přechodu pro chodce, realizováno pro OÚ Závišice
 • Chodník Vlčovice - Jednota, realizováno pro MěÚ Kopřivnice
Mimo tyto zakázky realizuje dále naše společnost průběžně opravy vodohospodářských zařízení areálu závodu Tatra Kopřivnice a zemní práce na opravách horkovodů v této lokalitě

Dále provádí naše společnost zemní práce při opravách havárií vodovodů a kanalizací pro SmVaK Ostrava, a.s., středisko Nový Jičín

O kvalitě provedení výše uvedených zakázek a referencích o naší firmě je možné se informovat u investorů jednotlivých staveb.

9 V+V SAVEKO s.r.o.
Telefon:
 +420 556 811 308 (tel/fax)
 +420 602 773 700
 +420 602 773 701

Email:
  saveko@saveko.cz
  sekretariat@saveko.cz

Kontakt:
 Záhumení 1346
 Kopřivnice
 PSČ 74221
 (zobrazit na mapě)

Saveko s.r.o.

SAVEKO - Výstavba inženýrských sítí a obchodní činnost | sitemap.xml
Vytvořil Computerweb s.r.o.